image
Välkommen Välkommen till trappklättrare.se.
image
Trappklättrare Trappklättrare förenklar transport i trappor.
image
Tillgänglighet Det är viktigt att prioritera tillgänglighet.
image
Frångänglighet Brandsäkerhet måste gälla för alla.
 • Välkommen

 • Om Oss

  image

  Välkommen

  Det börjar bli allt vanligare i Sverige idag med trappklättrare men det är fortfarande en relativt okänd produkt. Vi vill upplysa om trappklättrare och hur den kan bidra till att forma bättre livskvalité för individen och på det stora hela ett samhälle som är mer öppet för alla

  image

  Vårt syfte

  Vi är en intresseorganisation som syftar till att vara en plattform för diskussion kring trappklättrare, tillgänglighet och frångänglighet.

 • Trappklättrare

  image

  Vad är trappklättrare?

  En trappklättrare är en maskin som transporterar människor upp och ner för trappor. En trappklättrare kan flyttas från plats till plats och kan på så sätt bidra till ökad rörlighet och flexibilitet för människor med funktionshinder.

  image

  Hur fungerar trappklättrare?

  Det finns många olika typer av trappklättrare. Generellt sett fäster man fast sig själv med sin rullstol på trappklättraren och sedan går någon bakom och för fram eller bak maskinen. Det finns också trappklättrare där man själv kan köra utan assistans.

 • Tillgänglighet

  image

  Tillgänglighet

  År 2000 antog riksdagen den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken med underrubriken ”Från patient till medborgare”. I den sägs att enkelt åtgärdade hinder i Sverige skall vara eliminerade vid utgången av år 2010.

  image

  Trappklättrare och tillgänglighet

  Det kvarstår helt klart mycket arbete med att göra Sverige tillgängligt för alla. Trappklättrare kan vara en stor del av lösningen på problemet då det är en ekonomisk produkt att köpa in och flexibel att använda.

 • Frångänglighet

  image

  Frångänglighet 

  Frångänglighet går ut på att alla ska kunna utrymmas vid bränder och andra typer av skarpa lägen. Traditionellt sett har funktionshindrade personer burits ner för trappor i den typen av situationen vilket dock är en farlig lösning för samtliga inblandande.

  image

  Trappklättrares roll och frångänglighet

  Det finns fortfarande mycket att göra vad gäller brandsäkerhet i svenska byggnader. Genom att ha en trappklättrare strategiskt placerad i byggnaden kan man lätt föra ner även rörelsehindrade personer i trappor vid skarpa lägen på ett säkert och effektivt sätt.